Poznaj choroby cywilizacyjne

Poznaj choroby cywilizacyjne

Występujące powszechnie na całym świecie choroby, do których wystąpienia przyczynił się cywilizacyjny postęp, nazywane są chorobami cywilizacyjnymi bądź chorobami XXI wieku. Choroby cywilizacyjne są odpowiedzialne za pogorszenie jakości życia oraz znaczne skrócenie jego długości. Odpowiedzialne są one za 80% występujących zgonów. Zalicza się do nich choroby sercowo-naczyniowe, choroby przewodu pokarmowego i układu oddechowego, otyłość, nowotwory, cukrzycę, alergie, problemy psychologiczne oraz choroby zakaźne w postaci AIDS i gruźlicy. Pojawienie się chorób cywilizacyjnych wynika ze stylu życia narzuconego przez wysoko rozwinięte cywilizacje. Ich bezpośrednimi przyczynami są przede wszystkim złe odżywianie, zmniejszona aktywność fizyczna, używki w postaci alkoholu i papierosów, a także stres. Największy problem, jaki niosą ze sobą choroby cywilizacyjne, to wzajemne powiązanie poszczególnych chorób. Zachorowanie na jedną z nich może być przyczyną pojawienia się kolejnych, na przykład otyłość może skutkować zachorowaniem na cukrzycę i zwiększa ryzyko wystąpienia chorób naczyniowo-sercowych. Dlatego warto poświęcić odpowiednią uwagę swojemu zdrowiu i zadbać o zmniejszenie ryzyka wystąpienia którejś z chorób cywilizacyjnych. Nawet niewielka zmiana trybu życia i zerwanie z nałogami może przynieść efekty.