Połączenie leków i psychologii

Połączenie leków i psychologii

Przy leczeniu różnych zaburzeń stosuje się zarówno farmakoterapię jak i psychoterapię. Razem mają one największą skuteczność, oddzielnie znacznie się ona zmniejsza. Musimy bowiem zniwelować somatyczne przyczyny powstania choroby jak i wyleczyć rany, jakie pozostawiła ona na psychice. Czasem może się obyć w ogóle bez leków, czasem zaś niepotrzebna jest pomoc psychologa. Jeśli jednak mówimy o poważnych chorobach, szczególnie na tle psychogennym, musimy rozważyć oba te warianty. Farmakoterapia to leczenie chorób przy pomocy leków – to właśnie one mają zwalczyć zarówno powstałe schorzenia jak i przyczyny ich objawów. Przykładem choroby może być tutaj depresja. Osobie chorej podaje się leki przeciwdepresyjne, podnoszące i wyrównujące nastrój, a jednocześnie stosuje się tak zwaną psychoterapię. Dlaczego jest ona tak ważna? Działania terapeutów mają za zadanie ukierunkować danego człowieka tak, by zmienił on swoje zachowania i postawy, które do tej pory były dla niego szkodliwe. Chcemy, by rozwinął on swoje kompetencje emocjonalne i lepiej radził sobie w życiu. W przypadku osób depresyjnych terapia musi je nauczyć szukania nowych sposobów rozwiązywania problemów oraz zmiany podejścia do nich – przestawać je postrzegać jako góry, których nie można przekroczyć. Chodzi o to, by umieli lepiej radzić sobie ze stresem, wzrosła ich samoocena oraz samokontrola.