Choroby osób starszych

Choroby osób starszych

Osoby starsze narażone są na choroby spowodowane starzeniem się. Starzenie się jest procesem nieuniknionym, który zachodzi u każdego człowieka i powoduje szereg zmian zarówno w organizmie jak i psychice. Choroby wieku starczego dotyczą zarówno aspektu fizycznego, jak i psychicznego. W wyniku starzenia się zachodzą zmiany w fizjologii człowieka. Oczywiście proces starzenia się można spowolnić, na przykład poprzez odpowiednie dbanie o swój organizm od najmłodszych lat i aktywność fizyczną nawet w podeszłym wieku. Chorobami wieku starczego są między innymi choroba Alzheimera, Parkinsona oraz nadciśnienie tętnicze. W chorobie Alzheimera dochodzi do zaburzeń funkcjonowania mózgu. Stopniowe zanikanie pamięci i zmiany w procesach myślowych prowadzą do zmian w zachowaniu chorego. Choroba Parkinsona jest chorobą układu nerwowego. Objawia się spowolnieniem i niezgrabnością ruchów, zaburzeniami pisania i równowagi a także trudności z wykonywaniem prostych czynności dnia codziennego. Skutkiem choroby może być niestety trwałe inwalidztwo. Pomocna w walce z chorobą Parkinsona okazuje się rehabilitacja. Z kolei nadciśnienie tętnicze przejawia się podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi i jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, czyli zwiększonego ryzyka pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych.