Odruch obronny organizmu

Odruch obronny organizmu

Kaszel to złożony odruch obronny organizmu. Kaszel jest szybkim, ale dość płytkim wdechem. Polega nie tylko na tym płytkim wdechu, ale także na zamknięciu głośni, która jest częścią krtani oraz na jej gwałtownym otarciu i równie gwałtownym wypuszczeniu powietrza. To właśnie wypuszczeniu powietrza towarzyszy ten charakterystyczny odgłos, który nazywamy kaszlem. Podczas kaszlu wypychamy powietrze z organizmu z prędkością nawet do 150 m/s. Czasem kaszel powstaje bez udziału woli człowieka. W takim przypadku dochodzi do podrażnienia nerwu błędnego. Jest jednak kaszel, który jest świadomym aktem. Taki świadomy kaszel ma za zadanie usunięcie drobnych ciał obcych lub substancji, które drażnią nasze drogi oddechowe. Kaszel może wywołać również uszkodzenie śluzówki górnych dróg oddechowych. Takie uszkodzenie jest wynikiem infekcji. Wyróżniamy dwa rodzaje kaszlu: kaszel suchy i mokry. Kaszel suchy najczęściej występuje w przypadku infekcji wirusowej. Często utrzymuje się nawet już po wyleczeniu infekcji. Czasem pojawia się tak zwany kaszel szczekający. Takiemu kaszlowi towarzyszy zazwyczaj duszność wdechowa. Kaszel szczekający jest objawem ostrego podgłośniowego zapalenia krtani lub tchawicy. Czasem jest objawem obu tych chorób. Kaszlowi mokremu zazwyczaj towarzyszy odksztuszanie zalegającego drogi oddechowe śluzu. Kaszel jest nieodłącznym towarzyszem przeziębienia. Towarzyszy jednak i poważniejszym chorobom.