Oddział intensywnej terapii

Oddział intensywnej terapii

Wiele osób na pewno zetknęło się z terminem „intensywna terapia”. Termin ten odnosi się zarówno do długotrwałej, specjalistycznej opieki nad chorym, ale także do leczenia wewnętrznych narządów u pacjenta. Na oddziały intensywnej terapii trafiają często osoby, które odniosły poważne urazy w wypadkach samochodowych, osoby z zawałem serca lub zatruciem. Na oddział intensywnej terapii trafiają także pacjenci po ciężkich operacjach. Na oddziale intensywnej terapii pracują lekarze o wysokim stopniu specjalizacji, znajduje się na nich także specjalistyczny sprzęt. Oddział intensywnej terapii medycznej jest zamiennie nazywany oddziałem intensywnej opieki medycznej, w skrócie OIOM. Na OIOM-ie pracują lekarze anestezjolodzy oraz lekarze specjaliści z zakresu intensywnej terapii. W odróżnieniu od innych szpitalnych oddziałów na OIOM trafiają pacjenci, którzy wymagają monitorowania funkcji życiowych oraz wspomagania albo układu oddechowego albo układu krążenia. Szpitalne oddziały OIT lub OIOM często zajmują się chorymi z zaburzeniami oddechowymi lub kardiologicznymi. Na oddziale kardiologicznym OIOM często wykonywana jest defibrylacja, kardiowersja lub ręczny masaż serca. Każdy z tych zabiegów ma na celu stymulowanie pracy serca. Pacjenci z problemami oddechowymi podłączani są do respiratora, który częściowo lub całkowicie pełni funkcję płuc. Zazwyczaj z tego urządzenia pacjenci korzystają przez kilka dni.