O układzie oddechowym

O układzie oddechowym

Układ oddechowy człowieka jest zbudowany z górnych i dolnych dróg oddechowych oraz z płuc. Płuca są właściwym narządem oddechowym. W ciągu zaledwie 1 minuty pozostający w spoczynku dorosły człowiek wdycha mniej więcej 8 litrów powietrza. Z tych ośmiu litrów 1/5 to tlen. Do górnych dróg oddechowych należy jama nosowa oraz gardło. W skład górnych dróg oddechowych wchodzi krtań, tchawica oraz oskrzela. Poniżej dróg oddechowych leżą płuca. W płucach ma miejsce wymiana gazowa pomiędzy krwią i powietrzem. Powietrze, które wdychamy przechodzi przez w pierwszej kolejności przez jamę nosową. W jamie nosowej powietrze jest ogrzewane. Także w jamie nosowej następuje wysycenie powietrza parą wodną. W ten sposób powietrze oczyszcza się z kurzu. Płuca człowieka ważą troszkę więcej niż 1 kilogram. Ciężar lewego płuca jest troszkę mniejszy niż prawego. Podczas procesu oddychania nie tylko w ciągły sposób organizm otrzymuje tlen, ale także usuwany jest gazowy produkt przemiany materii, jakim jest dwutlenek węgla. Etap oddychania dzieli się na 4 procesy. Etap pierwszy to wentylacja. Podczas drugiego etapu ma miejsce dyfuzja zewnętrzna. Kolejny, trzeci proces to transport gazów przez krew i etap czwarty to dyfuzja wewnętrzna. W etapie pierwszym gazy przechodzą przez drogi oddechowe do pęcherzyków płucnych i w drugą stronę. Podczas etapu drugiego następuje wymiana gazów pomiędzy powietrzem a krwią, a w czwartym wymiana gazów między tkankami a krwią.