Krótko o mieśniach

Krótko o mieśniach

Od sprawności naszych mięśni zależą ruchy ciała oraz procesy fizjologiczne, takie jak krążenie krwi, trawienie czy oddychanie. W organizmie człowieka możemy wyróżnić trzy typy mięśni, które różnią się pomiędzy sobą rodzajem włókien, z których są zbudowane. Wyróżniamy więc mięśnie poprzecznie prążkowane, mięśnie gładkie oraz mięsień sercowy. Mięśnie poprzecznie prążkowane są inaczej nazywane mięśniami szkieletowymi. Ich praca jest kontrolowana przez mózg. Skurcze mięśni szkieletowych zależne są woli człowieka. Wchodzą one w skład narządów ruchu. Z mięśni gładkich zbudowane są narządy wewnętrzne oraz ściany naczyń. Skurcze tych mięśni są długotrwałe i powolne. Nie zależą one od woli człowieka. Mięsień sercowy budową przypomina mięśnie poprzecznie prążkowane, jednak jego budowa jest nieco odmienna. Czynność mięśnia sercowego w najmniejszym stopniu nie jest zależna od woli człowieka. Mięśnie człowieka mają bardzo różne rozmiary, mogą być bardzo duże lub bardzo małe. Przykładem dużych mięśni mogą być mięśnie grzbietu, ramion lub ud. Przykład mięśni małych to mięśnie przywłosowe, które położone są od strony pochylania się włosa. Skurcz tych mięśni wywołuje specyficzny wygląd skóry, który nazywamy „gęsią skórką”. Mięśnie szkieletowe odżywiane są glikogenem, czyli wielocukrem. Mięśnie poprzecznie prążkowane zbudowane są z miocytów. Cechą mięśnia sercowego jest jego wrodzona rytmiczność.