Psychiczny komfort życia

Psychiczny komfort życia

O konieczności leczenia chorób ciała się nie dyskutuje. Wymagają one mniej lub bardziej zaawansowanej pomocy specjalistycznej, a nieleczone prowadzą do poważnych konsekwencji, a nawet do śmierci. O problemach z psychiką przez wieki się nie mówiło. Obecnie jednak świadomość konieczności zadbania o zdrowie psychiczne staje się coraz wyraźniejsza. Nie wystarczy już odizolować szczególnie chorych, ponieważ problemy o podłożu psychicznym stają się udziałem coraz większej liczby ludzi. Postęp cywilizacyjny prowadzi do poczucia osamotnienia, depresji, wzmaga także skłonności lękowe i fobie. Współczesny człowiek narażony jest na wiele chorób, które można określić jako dolegliwości duszy. Nie pozostaje jednak bezbronny. Lekarze i psycholodzy zwracają uwagę, że można im przeciwdziała i znacząco zmniejszać ryzyko ich wystąpienia. Przede wszystkim ogromną rolę odrywa aktywność fizyczna i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. Nie bez znaczenia pozostaje także zbilansowana dieta. Najważniejsze w trosce o tak zwaną higienę psychiczną są jednak odpoczynek i odreagowanie stresów. Mylnym pozostaje myślenie, że uda się uniknąć czynników stresogennych. Walka o zdrowie polega na radzeniu sobie z nimi i pamiętaniu o relaksie. Można stosować różnego rodzaju techniki relaksacyjne lub skorzystać z pomocy psychologa.