Operacja nie do końca potrzebna

Operacja nie do końca potrzebna

Kult ciała i piękna zewnętrznego zawsze był w mniejszym lub większym stopniu widoczny. Nawet w ponurych czasach średniowiecznego skupienia na wieczności mnóstwo uwagi poświęcano zwalczaniu troski o doczesność. Ciało człowieka także wtedy pozostawało jednym z najważniejszych tematów i problemów do rozwiązania. Współcześnie mało kto zaprząta sobie głowę takimi dylematami. Większość ludzi zdaje sobie sprawę, że wygląd jest ważny nie tylko ze względu na opinie otoczenia, ale także z uwagi na samopoczucie. I to właśnie ono kieruje kroki coraz liczniejszej grupy pacjentów do gabinetów chirurgów plastycznych. Ludzie chcą poprawiać swoje niedoskonałości. Jednych oburza taka ingerencja w naturę, inni podkreślają, iż właściwie każdy zabieg można potraktować jako psucie boskich planów. Do tego tematu warto jednak podejść ze spokojem i rozważnym dystansem. Przede wszystkim każda operacja wymaga konsultacji i odpowiedniego przygotowania. Pacjent musi być świadomy ryzyka i gotowy by je ponieść. Zadaniem lekarza jest udzielenie odpowiedzi na każde pytanie. Z kolei pacjent powinien gruntownie przemyśleć swoją decyzję. Każdy zabieg niesie ze sobą ryzyko, ale w przypadku ratowania życia jest ono konieczne. W sytuacji poprawiania wyglądu może ono okazać się nieproporcjonalne do potencjalnych korzyści.