Badanie poziomu cukru we krwi

Badanie poziomu cukru we krwi

Po ukończeniu 45 roku życia do badań profilaktycznych należy badanie poziomu cukru we krwi. Zazwyczaj badanie to przeprowadza się w celach profilaktycznych raz na 3 lata. Jeżeli jednak mamy nadwagę lub dotknęła nas otyłość, jeżeli do tego mamy nadciśnienie, a wśród członków najbliższej rodziny ktoś choruje na cukrzycę, takie badanie powinniśmy przeprowadzać raz w roku. Częstsze badanie poziomu cukru we krwi zalecane jest także kobietom, które urodziły dziecko o wadze ponad 4 kg, w czasie ciąży stwierdzono u nich cukrzycę oraz kobietom chorym na zespół policystycznych jajników. Jeżeli poziom cukru we krwi przekracza 125 mg/dl konieczne jest wykonanie powtórnego badania. Jeżeli wynik będzie zawierał się w granicy 100 – 125 mg/dl lekarz zleci nam wykonanie krzywej cukru. Na podstawie tego badania lekarz będzie mógł stwierdzić, czy dolega nam jedynie nietolerancja cukru, czy już cukrzyca. Wynik w granicach 100 – 125 mg/dl oznacza stan przedcukrzycowy, wynik powyżej 125 mg/dl świadczy już o cukrzycy. Wynik poniżej 100 mg/dl oznacza prawidłowy poziom cukru. Badanie krzywej cukru przeprowadzane jest w 3 etapach. Etap pierwszy to oznaczenie poziomu cukru na czczo. W kolejnym etapie pacjent dostaje do wypicia roztwór glukozy, po jego wypiciu ponownie pobierana jest krew i oznaczany poziom cukru. Jeżeli otrzymany wynik wynosi 200 mg/dl lub więcej jest to znak, że mamy cukrzycę. Jednym z objawów cukrzycy typu 2 jest nadmierne pragnienie.