Urojenia związane z zazdrością

Urojenia związane z zazdrością

Pewnym, osobliwym rodzajem manii jest tak zwany Zespół Otella. Jest to schorzenie psychotyczne, a właściwie urojenie, które przejawia się chorobliwą zazdrością. Często dotyka osób które w bliskiej przeszłości borykały się z problemem alkoholowym. Schorzenie pacjenta na ogół dotyczy jego bliskich, co może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla osób z kręgu pacjenta. Ma on bowiem urojenia, że bliskie osoby zdradzają go, z reguły dotyczy to współmałżonka czy ukochanej osoby. Chory nieustannie szuka dowodów zdrady, strofuje obiekt psychozy, śledzi i uporczywie zarzuca winę. Najczęstszymi zachowaniami osoby z zespołem otella jest przeszukiwanie kieszeń małżonka, sprawdzanie numerów telefonów i wiadomości, śledzenie. Zespół Otella jest ciężkim schorzeniem, dezorganizuje życie rodzinne, a nawet prowadzi do tragedii, rozpadu rodziny. Często kończy się zabójstwem. Zespół Otella leczy się tak samo, jak inne schorzenia psychotyczne. Kontaktem z terapeutą, leczeniem farmakologicznym, a w najgorszym przypadku hospitalizacją – często schorzenie występuje z innymi psychozami, np. z depresją i stanami lękowymi, którego objawami są próby samobójcze. W tym przypadku niejaką pomocą jest także terapia małżeńska, a chęć współpracy małżonka może skrócić czas rekonwalescencji.