Czym są dysfunkcje seksualne?

Czym są dysfunkcje seksualne?

Wiele osób myli sobie pojęcia z zakresu seksuologii. Nic dziwnego – dla osoby niewtajemniczonej wszystko może zdawać się do siebie podobne, a rozgraniczanie jednostek chorobowych i definicji – zawiłe. W poniższym artykule omówimy, czym są dysfunkcje seksualne oraz z jakimi czynnikami możemy je powiązać. Sama dysfunkcja jest pewnym zaburzeniem na tle seksualnym – reakcje seksualne nie są adekwatne w stosunku do norm. Bardzo często przyczynami dysfunkcji seksualnych są pewne czynniki biologiczne – schorzenia somatyczne mogą powodować istotne zmiany w przebiegu naszego życia seksualnego. Zmiany z powodów organicznych możemy znaleźć w ICD-10. Oczywiście przyczynami mogą być również różne czynniki psychiczne, które w równym stopniu mogą pewne reakcje zmienić, zahamować czy rozbudzić. Jednocześnie czynniki psychologiczne i organiczne mogą współistnieć ze sobą, być przyczyną powstania tej drugiej (przykładowo: bóle podczas stosunku, spowodowane patologią układu rozrodczego kobiety, mogą powodować u niej psychologiczny lęk przed stosunkiem – jeszcze bardziej nasilający istniejące cierpienie z powodu napięcia mięśniowego). Jeżeli mówimy o dysfunkcjach, to najczęstszym błędem laików jest mylenie ich z parafiliami – absolutnie nie można tego robić! Parafilie to bowiem zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.