Psychiatria gałęzią medycyny

Psychiatria gałęzią medycyny

Jedną z gałęzi medycyny jest psychiatria. Psychiatria zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób psychicznych. Psychiatria zajmuje się uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi, rodzinno-genetycznymi przyczynami powstawania zaburzeń psychicznych, ale także ich zapobieganiem. Psychiatria jest nauką interdyscyplinarną. Dlatego lekarz psychiatra posiada wiedzę nie tylko z zakresu nauk medycznych,ale także z zakresu psychologii. Dlatego niektórzy uważają psychiatrię za dyscyplinę naukową, która jest wypadkową neurologii i psychologii. Jednak lekarz psychiatra w odróżnieniu od psychologa może przeprowadzić badanie medyczne i wypisać receptę. W swojej pracy lekarz psychiatra powinien kierować się kodeksem etycznym, który został stworzony w 1977 roku. Kodeks etyczny dla lekarzy psychiatrów został jeszcze dwukrotnie rozszerzony. W psychiatrii można wyróżnić między innymi następujące specjalizacje: psychiatria dzieci i młodzieży, psychiatria sądowa, geriatryczna i inne. W leczeniu psychiatrycznym stosuje się między innymi leczenie farmakologiczne. W leczeniu stanów lękowych, manii czy schizofrenii podawane są leki uspokajające. Osobom z depresją podawane są środki przeciwdepresyjne, których zadaniem jest przywrócenie równowagi metabolicznej w mózgu. W początkach psychiatrii bardzo popularną metodą leczenia były elektrowstrząsy. Dziś metoda ta jest stosowana niezwykle rzadko.