Krótko o radiologii

Krótko o radiologii

Postawienie właściwej diagnozy nie zawsze jest możliwe bez zbadania narządów wewnętrznych. Zajmuje się tym radiologia. W radiologii jedną z metod badania jest badanie za pomocą promieni rentgena. Najnowsza technologia badania radiologicznego z wykorzystaniem promieni rentgena sprawia, że badanie to jest w miarę bezpiecznym sposobem diagnozowania chorób w ich fazie początkowej. Mimo, że promienie rentgena nie są bezpieczne, to aparaty rentgenowskie maja taką konstrukcję, że promieniowanie jest skierowane wyłącznie na miejsce, które poddawane jest badaniu. W latach 70-tych XX wieku rozwinęła się tomografia komputerowa. Technika ta stworzyła zupełnie nowe możliwości diagnostyczne. Tomografia pozwala przede wszystkim na bardzo precyzyjne rozróżnienie tkanek miękkich, uwidacznia także te zmiany chorobowe, które są niedostrzegalne podczas tradycyjnego prześwietlenia. Tomografia komputerowa pozwoliła na zbadanie mózgu, przyczyniła się tym samym do rozwoju innego działu medycyny jakim jest neurochirurgia. Powszechnym badaniem diagnostycznym jest w tej chwili także badanie USG. W badaniu USG zamiast promieniowania rentgenowskiego wykorzystywane są fale radiowe. Dziedziną radiologii jest radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa umożliwia przeprowadzanie pewnych zabiegów chirurgicznych poprzez skórę przy zastosowaniu obrazu uzyskanego drogą promieniowania rentgenowskiego, czy ultrasonografii.