Krótko o patologii

Krótko o patologii

Przyjęło się uważać, że lekarz patolog zajmuje się wyłącznie sekcjami zwłok. Tymczasem patologia zajmuje się o wiele większą liczbą zadań. Samo słowo „patologia”wywodzi się od greckiego słowa „pathos”, które znaczy „choroba” lub „cierpienie”. W szerokim rozumieniu słowa patologia zajmuje się więc procesami, które wiążą się z chorobą. Lekarz patolog zajmuje się więc przyczynami chorób i mechanizmami ich powstawania, objawami, formami i skutkami chorób. W miarę rozwoju patologii narodziły się jej kolejne działy. Wśród tych działów jest między innymi neuropatologia, histopatologia, immunopatologia. Wszystkie te działy patologii można zamknąć w jednym terminie patolomorfologia. Lekarz patomorfolog nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentami. Trafiają do niego jedynie pobrane w trakcie np. gastroskopii wycinki tkanek czy próbki płynów ustrojowych. Lekarz patomorfolog jest często mylony z lekarzem medycyny sądowej. Medycyna sądowa jest w Polsce oddzielnym działem medycyny, inne są także zadania lekarza sądowego. Metody badań lekarza patomorfologa i lekarza medycyny sądowej są wprawdzie do siebie podobne, inna jest jednak ich rola. Sekcje zwłok, które przeprowadza lekarz medycyny sądowej nie są wykonywane w szpitalu lecz w zakładzie medycyny sądowej. Medycyna sądowa zajmuje się nagłymi zgonami, co do których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Lekarz medycyny sądowej przeprowadza także obdukcje ofiar np. napadu.