Anemia – niedokrwistość – dość częsta dolegliwość

Anemia – niedokrwistość - dość częsta dolegliwość

Anemia, czyli inaczej niedokrwistość, jest zmniejszeniem się na przykład stężenia hemoglobiny, jest to najczęściej barany pod uwagę parametr. Jednak nie tylko stężenie hemoglobiny wykazuje anemię, może to być również zbyt niskie stężenie hematokrytu lub liczby erytrocytów, czyli krwinek czerwonych. Podstawowym zadaniem czerwonych krwinek jest dzięki hemoglobinie przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla. Hemoglobina natomiast jest czerwonym barwnikiem, który znajduje się w czerwonych krwinkach, do jej budowy niezbędne jest żelazo. Hematokryt natomiast jest stosunkiem objętości czerwonych krwinek do objętość całkowitej krwi. Możemy wyróżnić trzy rodzaje niedokrwistości: pokrwotoczne, aplastyczne, czyli niedoborowe oraz hemolityczne. Pokrwotoczne spowodowane są utratą krwi, aplastyczne natomiast są wynikiem na przykład chorób szpiku albo braku żelaza, witaminy B12 czy kwasu foliowego, które to są niezbędne do tworzenia czerwonych komórek oraz hemolityczne na przykład przy niszczeniu erytrocytów przez organizm. Objawami wspólnymi wszystkich tych anemii jest bladość skóry, osłabienie, bóle głowy oraz duszność po wysiłku. Najczęściej zdarza się niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza, jest to około osiemdziesięciu procent chorych w tym przede wszystkim kobiet. Anemię stwierdza się po wykonaniu badania krwi. Najczęstszą przyczyna tej anemii są krwawienia, nieprawidłowe wchłanianie żelaza, karmienie piersią oraz ciąża.