Niezwykle nerwowy jest współczesny człowiek

Niezwykle nerwowy jest współczesny człowiek

Można powiedzieć, że źródłem szeroko rozumianych zaburzeń nerwicowych jest przepaść. Dzieli ona wyobrażenia czy marzenia poszczególnych jednostek z normami i różnego rodzaju społecznymi granicami, które hamują realizację owych planów i marzeń. Z jednej strony można powiedzieć, że tak właśnie wygląda świat. Ludzie pragną iść do przodu, ale na swojej drodze nieustanie napotykają przeszkody. Na tym między innymi polega ewolucja, przetrwać uda się tylko tym, którzy pokonają owe kłody pod nogami. Jednak nie jest to do końca sprawiedliwy osąd. Przede wszystkim założyć należy, że ludzie są różni i cechuje ich bardzo odmienna odporność na stres i działanie otoczenia. Poza tym nasilający się obecnie poziom ,,znerwicowania” współczesnych społeczeństw krajów zachodnich pokazuje, że wymagania świata są coraz większe i nie zawsze mają racjonalne uzasadnienie. Jednocześnie przyczyn zachowań nerwicowych można szukać także w przeszłości, a zatem w dzieciństwie oraz szczególnie bolesnych wspomnieniach. Czasami zdarza się też tak, że powodem pozostaje nieuświadomiony niedobór pierwiastków i związków chemicznych, regulujących działania układu nerwowego. Ogromną rolę odrywają także witaminy. O ile przyczyn nerwic można szukać w różnych miejscach, o tyle postępowanie jest zazwyczaj podobne i zaczyna się od pomocy psychoterapeuty, ewentualnie podania leków.